Chuyển tới nội dung

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN

 Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Research Institute for Resources and Climate Change - IRC.

Viện trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE). 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: Số đăng ký hoạt động KH&CN: A-07/2017/ĐK-KH&CN - Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 3 năm 2017.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu (IRC-HUNRE) - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Tầng 6, Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Số 41A Phú Diễn, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: irc.hunre@gmail.com/ irc@hunre.edu.vn

Website: http://irc.hunre.edu.vn

Điện thoại: 024.38370598

Đầu mối liên hệ công việc của Viện: 

Chịu trách nhiệm chung: Phó Viện trưởng phụ trách: TS. Lưu Thành Trung 

- Về kỹ thuật môi trường, phân tích thí nghiệm: TS Lê Ngọc Thuấn 

- Về nhiệm vụ về Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững: TS Nguyễn Mạnh Dũng

- Về nhiệm vụ về Tài nguyên nước: TS Trịnh Xuân Mạnh

- Về nhiệm vụ về quản lý tài nguyên, địa chất và khoáng sản: TS Phạm Văn Chung

- Công tác hành chính, dịch vụ: ThS. Nguyễn Khắc Lĩnh. 

- Dịch vụ, văn phòng - Phân tích thí nghiệm: CN. Nguyễn Thị Phượng 

- Dịch vụ, văn phòng - Phân tích thí nghiệm: CN. Lại Thị Mơ 

Các thông tin liên hệ trực tiếp với ThS. Nguyễn Khắc Lĩnh - Di động: 0367982226

LÃNH ĐẠO VIỆN

      Phó Viện trưởng phụ trách: TS. Lưu Thành Trung;  Điện thoại: 0915134338; Email: lthanhtrung@hunre.edu.vn; trung334@gmail.com

CHỨC NĂNG

Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế; cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên, quan trắc môi trường và kiểm soát ô nhiễm; tư vấn thiết kế, thi công và giám sát các công trình xử lý môi trường; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường; hoạt động hỗ trợ thăm dò và khai thác mỏ; nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, ứng dụng và triển khai các công nghệ thân thiện môi trường, GIS và viễn thám, dịch vụ đào tạo và cấp chứng nhận/chứng chỉ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

NHIỆM VỤ

1.      Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Viện phù hợp với Chiến lược phát triển của Nhà trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.      Đề xuất các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về lĩnh vực liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên, quan trắc môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, công nghệ GIS và viễn thám. Trình Hiệu trưởng phê duyệt chủ trương hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tổ chức ký kết các hợp đồng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực liên ngành.

3.      Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình dự án hợp tác quốc tế và các đối tác quốc tế thuộc các lĩnh vực liên ngành

4.      Phối hợp tổ chức, tham gia đào tạo đại học và sau đại học, đào tạo liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo kế hoạch phê duyệt. Phối hợp với các đơn vị và tổ chức thực hiện cung cấp các dịch vụ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành; chủ trì và tổ chức các dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ tư vấn dự án, tổ chức hội thảo và các sự kiện khoa học công nghệ sau khi được phê duyệt.

5.      Chủ động tăng cường khai thác nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ, đào tạo các nguồn tài trợ; tổ chức thu chi theo đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và quy định phân cấp tự chủ do Viện theo quyết định của Hiệu trưởng.

6.     Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo quy định Theo định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Hiệu trưởng tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

7.     Thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính và thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật và các quy định của Nhà trường.

8.      Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

=======================

Research Institute for Resources and Climate Change - IRC -FIELD OF RESEARCH AND IMPLEMENTATION 

As an in-depth research unit in the field of natural resources and environment, IRC has been implementing many international cooperation projects on research, training, and science and technology transfer.

The Institute owns a team of full-time staff, collaborators, and experts inside and outside Hanoi University of Natural Resources and Environment, who are leading, enthusiastic scientists in the field of natural resources and environment. IRC is doing research on diverse topics at the state, ministerial and grassroots levels.

In order to achieve one of the important goals of providing services to enterprises, natural resources and environmental agencies, the Research Institute for Resources and Climate Change is always ready to provide consulting services in the following specific areas:

 • Consulting on preparing economic and technical reports in the fields of natural resources and environment; hydrometeorology and water resources; climate assessment and adaptation to climate change.
 • Consulting on renewable energy development policies
 • Consulting on wastewater and solid waste reuse techniques
 • Legal consulting on natural resources and environment
 • Preparing environmental impact assessment report.
 • Preparing plans for environmental improvement and restoration for industrial mines.
 • Consulting on design and construction of environmental protection works.
 • Preparing a report to apply for environmental license for the project.
 • Consulting on monitoring and preparing periodic environmental monitoring reports.
 • Consulting on waste discharge and environmental treatment.
 • Consulting on preparing hazardous waste treatment dossier.
 • Surveying, planning, constructing and preparing mineral exploration reports.
 • Preparing feasibility reports and basic designs for investment projects on the mining industry.
 • Preparing mining design and construction of industrial mines.
 • Measuring the current status of the mines and preparing periodic mineral activity reports.
 • Transferring mineral beneficiation and mineral processing technology.
 • Planning minerals and raw materials for factories.