Chuyển tới nội dung

Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu 

02.04.2024

 Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Research Institute for Resources and Climate Change - IRC.

Viện trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE). 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: Số đăng ký hoạt động KH&CN: A-07/2017/ĐK-KH&CN - Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 3 năm 2017.

Với những thế mạnh là một đơn vị nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Viện đã và đang triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ. Viện có đội ngũ cán bộ cơ hữu và các cộng tác viên, các chuyên gia ở trong và ngoài Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đây là những nhà khoa học đầu ngành, nhiệt huyết trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Viện đang triển khai nghiên cứu nhiều nhiệm vụ các cấp.

Nhằm tiến tới một trong các mục tiêu quan trọng là cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp, các cơ quan về Tài nguyên và môi trường. Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu luôn sẵn sàng tư vấn trong các lĩnh vực cụ thể như sau:

 • Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các lĩnh vực Tài nguyên và môi trường; khí tượng thủy văn và tài nguyên nước; đánh giá khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Tư vấn chính sách phát triển năng lượng tái tạo
 • Tư vấn kỹ thuật tái sử dụng nước thải và chất thải rắn
 • Tư vấn pháp luật về Tài nguyên và Môi trường
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Lập phương án cải tạo phục hồi môi trường cho mỏ công nghiệp.
 • Tư vấn thiết kế, xây dựng công trình bảo vệ môi trường.
 • Lập báo cáo đề nghị cấp phép môi trường cho dự án.
 • Tư vấn quan trắc và lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.
 • Tư vấn xả thải và xử lý môi trường.
 • Tư vấn lập hồ sơ xử lý chất thải nguy hại.
 • Khảo sát, lập đề án, thi công và lập báo cáo thăm dò khoáng sản.
 • Lập báo cáo khả thi và thiết kế cơ sở các dự án đầu tư mỏ công nghiệp.
 • Lập Thiết kế khai thác, xây dựng mỏ công nghiệp.
 • Đo vẽ hiện trạng mỏ, lập báo cáo hoạt động khoáng sản định kỳ.
 • Chuyển giao công nghệ tuyển khoáng và chế biến khoáng sản.
 • Lập quy hoạch khoáng sản và nguyên liệu cho các nhà máy.
 • Đo vẽ khảo sát địa hình, địa chính, trắc địa công trình.
 • Tìm kiếm thăm dò và thiết kế khai thác nước ngầm.
 • Khoan khảo sát địa chất công trình.
Bài viết khác